Vrijwilligers

Vrijwilligers

Stichting Voedseltuin Oosterhout Logo
Vrijwilligers

Het unieke is dat de Voedseltuin wordt bewerkt door vrijwilligers aangevuld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die hierdoor een zinvolle en prettige dagbesteding krijgen waar respect, oprechte waardering en presteren naar eigen kunnen een belangrijke rol spelen. Door deze aanpak verwachten we dat mensen meer participeren in de samenleving en hopelijk ook, indien mogelijk, re-integreren naar een volwaardige en zelfstandige plaats in de samenleving, met inbegrip van betaald werk.

Wij zoeken actief de samenwerking met organisaties op het gebied van vluchtelingenwerk, re-integratie, GGZ, GGD en onderwijs. Wij voelen ons er medeverantwoordelijk voor dat zij hun doelen kunnen realiseren.
Hierbij stimuleren wij het gebruik van duurzame en biologische tuintechnieken.

Scroll naar top