Mycorrhiza

Het belang van Myccorhiza schimmels en Trichoderma schimmels in de moestuin

  • Mycorrhiza: de wonderbaarlijke schimmel.

Wanneer u bij het planten of zaaien deze wonderbaarlijke schimmel toevoegt, zorgt u ervoor dat uw plant een tienmaal groter wortelstelsel heeft, die bovendien veel breder en dieper gaat dan de wortels normaal kunnen bereiken. De schimmel is veel fijner dan de fijnste wortelharen.

De fijnste wortelharen zijn 1 à 2 mm lang, de Mycorrhiza schimmeldraden daarentegen gaan tot 15 cm ver en dus ook 15cm dieper. Mycorrhiza kan zo water en voedingsstoffen aanbrengen die de diepste wortelpunten anders nooit zouden kunnen bereiken. Zo kunnen gewassen, bomen, grassen… ook beter tegen een droogteperiode. De Mycorrhiza schimmel die u toevoegt, gaat een levenslange samenwerking aan met de plant.

De Mycorrhiza schimmels zorgen voor een grotere weerbaarheid van je planten tegen infecties, ziekten en insectenvraat.

De ene plant waarschuwt de andere door middel van de Mycorrhiza schimmel. Dit kan doordat deze schimmels met elkaar in verbinding staan. Uit recent onderzoek is gebleken dat wanneer verschillende planten onderling verbonden zijn door de Mycorrhiza schimmel, ze elkaar waarschuwen voor plagen.

Als proef had men op een plant enkele luizen gezet. Deze plant was door Mycorrhizadraden verbonden met eenzelfde plant een stukje verderop. Na enige tijd werden er ook luizen op deze plant gezet, maar deze lieten zich direct op de grond vallen en hadden geen zin in die plant. De plant was al gewaarschuwd door zijn “vriend” en ze had al enkele verdedigingsmechanismen in gang gezet.

Bij het verplanten heeft de plant nog geen netwerk uitgebouwd van goede bacteriën en schimmels die ze beschermt. Hierdoor is de plant veel vatbaarder voor ziekten en slechte groei. Mycorrhiza doet veel meer dan voedsel en water aanbrengen, ze beschermt de plant ook tegen ziekten en plagen, zowel door ze fysiek te weren (schadelijke micro-organismen in de grond) als wel door ze te waarschuwen voor gevaren boven de grond. Ze kan ook antibiotica aanmaken. Voor sommige planten is de schok van een verplanting in de aarde te groot waardoor ze het niet overleven.

Mycorrhiza maakt de plant ook weerbaarder tegen vorst, droogte, zout, toxische stoffen en extreme pH- en temperatuurschommelingen. Ze bevordert ook de groei van de stikstofbindende bacterie Rhizobium. Er worden vijfmaal zoveel gunstige micro-organismen gevonden in de nabijheid van Mycorrhiza. Deze zorgen op hun beurt ook voor de plant. De Mycorrhiza schimmel is bijzonder goed in het transporteren en verzamelen van fosfor. Dit mineraal zit bijna altijd chemisch gebonden in de bodem. De Mycorrhiza kan fosfor niet alleen vinden maar ook vrij maken en transporteren naar de plantwortel. Zonder Mycorrhiza krijgen planten niet de juiste en niet voldoende voedingsstoffen binnen om maximaal te presteren. We moeten dan ook anders gaan tuinieren en deze schimmel niet doden. Schimmels zijn kwetsbaar.

Wat is schadelijk voor mycorrhiza:

Kunstmest.
– Teveel fosfor. Mycorrhiza is voornamelijk een aanbrenger van fosfor. Bij teveel fosfor is hij nutteloos en slaapt.
– Indien er teveel voeding aanwezig is kan Mycorrhiza parasiteren
– Sterke pH schommelingen kan Mycorrhiza doden: geef nooit poederkalk, want deze wordt veel te snel opgenomen, het best is zeeschelpenkalk want dit gaat heel geleidelijk.
– Verstoor de bodem zo weinig mogelijk, dus niet spitten.
– Pesticiden werken anti-schimmel.
– Kraanwater is niet zo goed, want het bevat chloor (chloor doodt het leven). Of je laat het 24u in een emmer staan. Kraantjeswater is niet alleen slecht voor de Mycorrhizaschimmel, maar voor al uw bodemleven.

  • Trichoderma de andere wonderbaarlijke schimmel

Trichoderma stimuleert de groei en wortelontwikkeling van jonge plantjes en stekjes en valt rechtstreeks een hele reeks ongewenste micro-organismen aan en vernietigt deze. Deze schimmel helpt het voorkomen van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Bij het planten van bomen en struiken

Vele kwekers kweken hun planten in een steriele potgrond waar de planten een gemakkelijke toegang hebben tot hun voeding. Eenmaal deze planten geplant worden in de “echte wereld”: de aarde jungle, met zijn goede en met slechte bacteriën en schimmels, is dit een zware aanpassing.

Deze grote schok zorgt ervoor dat de plant minder snel “aanpakt” in de nieuwe grond, waardoor bomen of struiken meestal één jaar groei verliezen. Veel kans dat het één jaar langer duurt alvorens de boom zijn eerste vruchten geeft.

In de moestuin

In de moestuin krijgt u hetzelfde effect. Geef planten van bij het begin alles waarmee u ze kan verwennen en ze krijgen een ideale start. Hierdoor krijgt u een grotere oogst met optimale smaak en gunstige stoffen zoals vitamines, mooiere bloemen en veel minder last van de opruimers van de natuur (schadelijke insecten en schimmels genaamd).

Bronvermelding : Jeff Lowenfels&Wane Lewis,Velt.

Corrien

Bomen
Scroll naar boven