Voedseltuin_Natuur_in_de_Oranjepolder

De groene woestijn in de Oranjepolder

Hans Diepstraten, lid van de IVN Natuurtuin en natuurliefhebber, maar vooral vogelaar, onderhield ons 1,5 uur op een hele boeiende wijze over de historie en het verdwijnen van de natuur in de Oranjepolder (300 hectaren). De oorzaak zijn de productie grasvelden, die 5 keer per jaar gemaaid worden, waardoor geen vogel er kan broeden. De mest brengt het bodemleven omhoog, dat dan door de meeuwen gretig wordt opgesmuld. De ruilverkaveling en de recreatiedrukte, de vele honden, die de weilanden in rennen, dragen ook een steentje, nee, een groot rotsblok bij. Een deel van de oplossing zou erin liggen, om naast de sloten 3 m braak te laten liggen en geen mest te gebruiken.

Maar er is ook goed nieuws, er zijn nog een paar stroken natuurgebied te vinden! Met zelfs 1300 soorten bomen, planten, zoogdieren, vogels, vissen, mossen, slakken, nachtvlinders en insecten. Als je bij www.waarneming.nl oranjepolder ingeeft, vind je ze allemaal! O.a. Vossen, steenmarters, bevers, uilen, torenvalk en buizerds. Gerard heeft zelfs wel eens een zeeadelaar over zien vliegen. Wist je dat de ransuil het nest van een andere vogel gebruikt en in de winter naar de rustgebieden in de Drunese Duinen gaat? Dat vroeger het hele gebied broekbos, dus moeras was (veen), er in 1404 door de Elisabethsvloed een mini-Biesbosch ontstond met eb en vloed (slib) en het in 1700 herdijkt werd, dus dat de oranjepolder pas ruim 300 jaren jong is? Door deze historie ontstond een leem-kleilaag, wat zeer voedselrijk, maar niet erg waterdoorlatend is. Wist je verder dat er 600 jaar oud, uiterst zuiver kwelwater te vinden is en dat het op de lijn van zand en kleigrond ligt in Brabant? Dankjewel Hans, voor de ontzettend interessante toespraak! Graag horen we meer van je!

16-01-23

Scroll naar boven