Chompost

Champignonmest de perfecte bodemverbeteraar

Champost is een organische mestsoort afkomstig uit de champignonteelt. Het is de voedingsbodem waar champignons op groeien. Champost bestaat uit een mengsel van stro, paardenmest, kippenmest, kalk, veen en schuimaarde. Het is een restproduct en bovendien een mooi product dat verschillende ketens, zoals de champignonteelt, paardenhouderij en landbouw, met elkaar verbindt.

Champignonmest is een humusrijke bodemverbeteraar. Het heeft een hoog organisch stofgehalte en nutriëntengehalte en bevat tevens een hoog kalkgehalte wat een ph van ongeveer 7 geeft. Het maakt de moestuingrond rijk en ook de siertuin.

Champost heeft door de toevoeging van kalk een zuurbindende waarde. Doordat paarden- en kippenmest aan champost wordt toegevoegd, moet champost worden gezien als een dierlijke mestsoort. Wanneer je dit vergelijkt met andere dierlijke mestsoorten, heeft champost een laag gehalte aan minerale stikstof en heeft met 25% ook een lagere stikstofcoëfficiënt. Concreet wil dit zeggen dat de stikstof langzaam vrijkomt gedurende het groeiseizoen. De verhouding effectieve organische stikstof per kg werkzame fosfaat is vergelijkbaar met vaste rundveemest. De forfaitaire gehalten aan stikstof en fosfaat per ton champost zijn 7,0 kg stikstof en 3,9 kg fosfaat.

Bodemleven

Champost heeft een C/N-verhouding van 20. Hoewel dit niet heel hoog is, wordt het toch langzaam afgebroken in de bodem met name door schimmels. Dit komt doordat champost net als andere compostsoorten, tijdens het productieproces al gedeeltelijk verteerd is. Door schimmels te stimuleren verhoog je de bodemweerbaarheid en vruchtbaarheid van de grond. Daarnaast heeft de koolstof een positief effect op de bodemstructuur en het vochthoudend vermogen van de bodem. Omdat champost ook kalk en kalium bevat is champost een gevarieerde organische bodemverbeteraar.

Organische stof die door het bodemleven omgezet wordt in humus

Champost brengt per m³ 107 kilo organisch materiaal in je moestuinbodem. Dat is goed nieuws voor de structuur van je grond want extra organisch materiaal betekent dat je moestuingrond veel meer vocht kan vasthouden. En niet enkel vocht vasthouden, ook mineralen zoals kalium, calcium, magnesium en ammonium zetten zich vast op die organische stof. Zonder organisch materiaal spoelt alles weg.

Champignoncompost past zich aan aan jouw grond en maakt hem beter

Een groot voordeel bij champost is dat die zich bij elke grondsoort snel aanpast. Zware klei of leemgronden worden lichter en luchtiger. Lichte zandgronden gaan door de champost beter en langer vocht vasthouden omdat er 5 à 10% veen aanwezig is. Champost heeft door een zijn dosis kalk ook een positieve invloed op zure gronden. De kalk helpt je koolgewassen ook tegen knolvoet en je tomaten zullen zeker geen neusrot vertonen door een gebrek aan calcium als je champost gebruikt in je tomatenbed. De gemiddelde pH van champost is 6.6, een ideaal gemiddelde voor de moestuin.

Champost is ook een stukje recycleren

Champost of ‘afgewerkte champignoncompost’ is een restproduct van de champignonkwekerijen. Na de teelt wordt de championmest op hoge temperatuur behandeld en afgevoerd. Vanaf dan spreken we over ‘champost’. Champost bevat geen enkele vorm van ziektekiemen, aaltjes en onkruidzaden. Champost is nagenoeg vrij van zware metalen (chemische middelen). GFT-compost bevat vaak heel veel onkruidzaden en meer zware metalen en andere verontreiniging zoals glas, metaaldeeltjes en plastic.

Zoutgehalte in champost

Belangrijk om te weten is dat champost relatief veel zout bevat. Dat heeft als gevolg dat je de bodemverbeteraar op tijd moet inwerken in je moestuin grond: 6 tot 8 weken voor planten of zaaien wordt aangeraden.

Champost bevat een goede dosis stikstof

Uit het organisch materiaal komt stikstof geleidelijk vrij. Slechts een vierde van alle beschikbare stikstof uit de champost komt het eerste jaar vrij. Dat wil dus zeggen dat je champost meerdere jaren stikstof afgeeft aan je moestuin planten. Stikstof is zeer nuttig voor de aanmaak van het blad bij je moestuinplanten.

Champost wordt gebruikt voor:

  • Biologische landbouw
  • Fruitteelt
  • Akkerbouw
  • Tuinbouw

 

Scroll naar boven