Officiële aftrap op 1 april!

De voedsteltuin gaat officieel van start op vrijdag 1 april. Een prachtig begin van de lente, want Stichting Voedseltuin Oosterhout heeft op het toegewezen perceel van de gemeente de eerste contouren van de tuin uitgezet. Aan het perceel aan de Domeinweg in de Oranjepolder wordt een stuk landbouwgrond omgevormd tot voedseltuin. De Stichting Voedseltuin heeft een vergunning ontvangen voor het plaatsen van een tijdelijke opslag van tuinmaterialen en wat basisvoorzieningen. “Nu de contouren van de beoogde locatie steeds duidelijker worden, kunnen we eindelijk aan de slag met de vrijwilligers om verse groenten en klein fruit te telen ten behoeve van de voedseltuin. Met een eerste groep vrijwilligers gaan we aan de slag, maar we hopen natuurlijk op nog meer vrijwilligers die mee willen helpen,” geeft de voorzitter Peter van der Kraan aan. In de voedseltuin wordt groente en fruit verbouwd dat naar de Voedselbank De Baronie gaat. De doelstelling van de Stichting Voedseltuin Oosterhout is namelijk het toegankelijk maken van gezonde voeding voor iedereen en via de voedselbank in het bijzonder.

 

De voedseltuin is een burgerinitiatief van vrijwilligers, dat is omarmd door de gemeente Oosterhout, het bedrijfsleven, particulieren, lokale stichtingen en landelijke goede doelenverenigingen. Met dank aan de gulle gevers heeft de voedseltuin een start kunnen maken met de inrichting van het perceel en de aanschaf van materialen, pootgoed en materieel. De tuincommissie is van start gegaan met het maken van een teeltplan en gaat - samen met vrijwilligers - het perceel inrichten en gereedmaken. Het doel is om vanaf 1 april de eerste vrijwilligersactiviteiten in te plannen.

 

1 april van start en dat is geen grap!

Na een lange tijd van voorbereiding kijkt de Stichting Voedseltuin Oosterhout er naar uit om van start te gaan. Nadat machinaal het perceel is ingericht en de teeltbedden zijn gecreëerd, gaan we met vrijwilligers aan de slag om het perceel verder in te richten. Met het planten van hagen en fruitbomen om insecten aan te trekken die nodig zijn voor bestuiving. Maar ook met met het aanbrengen van de facilitaire voorzieningen die nodig zijn voor het werken op het land met vrijwilligers.

Op 1 april staat de eerste werkochtend gepland om met een groep vrijwilligers aan de slag te gaan. Dat wordt gevierd als de opening van de voedseltuin, waarbij ook wethouder Marcel Willemsen die dit initiatief mede mogelijk heeft gemaakt aanwezig zal zijn. Om 11.00 uur staat de officiële aftrap van de Voedseltuin Oosterhout gepland. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om zelf kennis te komen maken met dit burgerinitiatief.

 

Vrijwilligers

“Wij hebben direct al veel belangstellenden om ons heen verzameld, maar we kunnen nog altijd meer vrijwilligers gebruiken om ons mooie werk tot uitvoering te brengen”,  zegt Peter van der Kraan. “Dus iedereen die het leuk vindt om in deze grote moestuin te werken, kan zich opgeven via info@voedseltuinoosterhout.nl. Lekker in de buitenlucht en met een mooi sociaal maatschappelijk doel. Uiteindelijk willen we een nu nog leeg weiland omtoveren tot een mooie groene duurzame oase. Iedere vorm van hulp is welkom; van tijd om mee te helpen tot het schenken van gereedschap”.

Hoewel de stichting een genereuze subsidie heeft ontvangen of toegezegd heeft gekregen van de gemeente Oosterhout, Oranjefonds, VSB fonds, Caritas, Rabobank en Rotary de Warande kan ze donaties goed gebruiken om het perceel verder in te richten. “Onze ambities zijn realistisch maar veelomvattend. Buiten de impulssubsidie van de gemeente Oosterhout, donaties en subsidies, zoeken we steun bij alle Oosterhouters om dit project te omarmen,” aldus een enthousiaste Peter van der Kraan.

 

Stichting Voedseltuin Oosterhout

De Stichting Voedseltuin Oosterhout is op 13 maart 2020 opgericht met als doel de Voedselbank Oosterhout een vaste en gegarandeerde aanvoer van verse, ecologisch geteelde groenten en (klein) fruit aan te kunnen bieden. Momenteel zijn er zo’n 250 gezinnen (ongeveer 600 monden) afhankelijk van de Voedselbank Oosterhout (Goederenbank de Baronie) en de verwachting is dat dit aantal nog verder gaat toenemen. Jan Kooijman, initiatiefnemer van de Voedselbank de Baronie legt uit: “Het is hard werken voor de voedselbank om steeds weer een volwaardig voedselpakket op wekelijkse basis te kunnen verstrekken aan mensen die het heel hard nodig hebben. De laatste jaren staat de aanvoer van houdbare en verse producten behoorlijk onder druk. Dit als gevolg van de lobby 'stop voedselverspilling' waardoor voedselproductieprocessen aangescherpt zijn. Dit heeft geleid tot een sterke afname van aanbod van houdbare en verse producten voor de voedselbank. Dit is schrijnend voor de mensen die van deze ondersteuning afhankelijk zijn”. Jan Kooijman vervolgt: “Een gegarandeerde, wekelijkse aanvoer van verse groenten is zeer noodzakelijk voor de samenstelling van een evenwichtig gezond voedingspakket. Het mooie initiatief van de Voedseltuin in Oosterhout kan het verse aanbod structureel gaan invullen”.

 

Dagbesteding en educatie

Naast het produceren van gezonde voeding heeft Stichting Voedseltuin Oosterhout nog andere doelen. De voedseltuin gaat een zinvolle en prettige dagbesteding bieden waar respect, waardering en presteren naar eigen kunnen een belangrijke rol spelen. Verder zijn educatie voor jong en oud en het stimuleren van duurzame en biologische tuintechnieken belangrijke thema’s.

 

Meer informatie?

Op de website www.voedseltuinoosterhout.nl staat meer informatie over de plannen, de mogelijkheden om te doneren en/of vrijwilliger te worden.

 

 

sm

Scroll naar boven