Voedselhulp

Stichting Voedseltuin Oosterhout oogst

Voedselhulp

"Samen voor elkaar"

Stichting Voedseltuin Oosterhout oogst

Huishoudens helpen

Steeds meer mensen leven onder de armoedegrens, in Nederland nu al bijna 1 miljoen en de verwachting is dat dit aantal vanwege de huidige recessie nog verder zal stijgen. Vrijwilligers van voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Voedseloverschotten komen vaak van winkels, restaurants en andere ondernemers. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren steunen de Voedselbanken met geld, voedsel en diensten.

Houdbare producten zijn over het algemeen voldoende verkrijgbaar maar een vaste aanvoer van verse groenten is al heel wat lastiger.

crops-dominate-the-landscape

Biologische groenten telen

Stichting Voedseltuin Oosterhout wil op een structurele wijze verse groenten en klein fruit, geteeld op een biologische wijze, via de voedselbank aan huishoudens in de baroniestreek aanbieden die het zelf tijdelijk niet redden om op eigen benen staan. Hierbij gebruikmakend van de inzet van vrijwilligers. Wij hebben vanuit de primaire bedrijfsdoelen ook maatschappelijke en educatieve doelen.
“Samen voor elkaar!”

Voedselbank

Voedselbank ondersteunen

Stichting Voedseltuin Oosterhout is opgericht om te zorgen dat de Voedselbank een vaste en gegarandeerde aanvoer krijgt van verse biologisch geteelde groenten en klein fruit. Ons teeltplan wordt, in nauwe samenspraak met de Voedselbank, zodanig aangepast dat er, gedurende het seizoen, gegarandeerd wekelijks verschillende groenten en fruit voor de Voedselbank beschikbaar zijn. We zorgen ook voor “robuuste” groenten, die mensen graag eten, die gemakkelijk vervoerd kunnen worden en die na uitreiking, nog een paar dagen in de koelkast bewaard kunnen blijven

Scroll naar boven