Kees Brandsteder

Smeerwortel De inheemse plant gewone smeerwortel (Symphytum officinale) is een waardevolle plant voor je tuin. Voor bestuivers, maar de plant verbetert ook de grond. Het is een inheemse wilde plant uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). Gewone smeerwortel bloeit langdurig, van mei tot en met september. De bloemen zijn klokvormig, staan dicht op elkaar in hangende trossen […]

Smeerwortel Lees verder »

Corrien Machielse heeft onderstaand artikel geschreven naar aanleiding van de Internationale Plantendag. Het bodem leven respecteren als basis voor een gezond planten leven, in de tuin en op het land. Het organisch materiaal in en op de bodem bestaat uit afgestorven planten en dieren en levende organismen. Een grote verscheidenheid en verandert voortdurend. Aanvoer en

Internationale Plantendag Lees verder »

Aan allen die zich betrokken voelen bij de Voedseltuin Oosterhout en allen die een bijdrage bijdrage hebben geleverd in 2022. Op maandag 19 december vanaf 14 uur bent u welkom in activiteiten centrum Dommelbergen (bij winkelcentrum Arkendonk). Corrien heeft zich verdiept in de Vitamines en mineralen van diverse groenten en gaat ons daarover iets vertellen. Vragen

Afsluiting (oogst)jaar 2022 en infomiddag Vitamines/mineralen Lees verder »

Scroll naar boven