Kees Brandsteder

Corrien Machielse heeft onderstaand artikel geschreven naar aanleiding van de Internationale Plantendag. Het bodem leven respecteren als basis voor een gezond planten leven, in de tuin en op het land. Het organisch materiaal in en op de bodem bestaat uit afgestorven planten en dieren en levende organismen. Een grote verscheidenheid en verandert voortdurend. Aanvoer en …

Internationale Plantendag Lees verder »

Aan allen die zich betrokken voelen bij de Voedseltuin Oosterhout en allen die een bijdrage bijdrage hebben geleverd in 2022. Op maandag 19 december vanaf 14 uur bent u welkom in activiteiten centrum Dommelbergen (bij winkelcentrum Arkendonk). Corrien heeft zich verdiept in de Vitamines en mineralen van diverse groenten en gaat ons daarover iets vertellen. Vragen …

Afsluiting (oogst)jaar 2022 en infomiddag Vitamines/mineralen Lees verder »

Scroll naar boven